سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که شروع آن از اول فروردین‌ماه هرسال و آخر آن اسفندماه همان سال می‏باشد. سال مالیاتی اشخاص حقیقی اجباراً همان سال شمسی است؛ یعنی از اول فروردین تا پایان اسفندماه است. ولی در مورد اشخاص حقوقی سال مالی به‌موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‏کند. مثلاً سال مالی برخی اشخاص حقوقی منطبق با تاریخ میلادی است. یا اینکه در عمده مراکز آموزشی فعال در قالب شخص حقوقی سال مالی اول مهر تا پایان شهریور است. در این موارد درآمد سال مالی به‌جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار خواهد گرفت؛ بنابراین بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، زمان تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات اشخاص حقوقی چهار ماه پس از پایان سال مالی و برای اشخاص حقیقی سه ماه پس از اتمام سال مالیاتی می‌باشد.

اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که در سازمان امور مالیاتی کشور جهت پرداخت مالیات تشکیل پرونده مالیاتی می‌دهند این افراد یا اشخاص حقوقی را مؤدی مالیاتی می‌نامند.

شخص حقیقی کیست: اشخاصی هستند که در اداره ثبت شرکت‌ها تشکیل پرونده مالیاتی نداده‌اند. آن‌ها تحت ضوابط صنفی به شکل انفرادی و یا شراکت مدنی فعالیت اقتصادی دارند. برای این اشخاص از طرف اصناف و یا تشکل حرفه‌ای موردنظر، پروانه کسب صادر می‌شود و آن‌ها مشغول فعالیت می‌شوند؛ مانند پزشکان، وکلا، کسبه‌ها و…

تعریف شخص حقوقی: در اداره ثبت شرکت‌ها برخی اشخاص با شماره معینی به نام شناسه ملی به ثبت رسیده‌اند این اشخاص، اشخاص حقوقی هستند؛ مانند انواع شرکت‌ها.

پیش از تکمیل اظهارنامه اقدام خیلی مهمی که باید صورت گیرد این است که به جمع‌آوری مستندات که باید در اظهارنامه باشد، بپردازیم. اسناد و مدارک مثبته در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده به شرح زیر است:

 • دفاتر قانونی
 • نوارهای صندوق
 • نسخ اظهارنامه‌های تائید شده
 • اسناد گمرکی و حمل‌ونقل بیمه
 •  سایر مستندات معاملات و عملیات
 • برگه‌های اعلامیه بدهکاری و بستانکاری
 • رسیدهای بانکی پرداخت مالیات و عوارض
 • گواهی ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده
 • کلیه صورت‌حساب‌های مربوط به خریدوفروش کالا و خدمات

درواقع مالیات مصرف‌کننده کالا می‌باشد که فروشنده یا تولیدکننده کالا این مبلغ را به نیابت سازمان امور مالیاتی از مصرف‌کننده دریافت می‌کند و به‌حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌نماید. نحوه محاسبه و مالیات بر ارزش‌افزوده به‌صورت درصدی ثابت می‌باشد که در ابتدای هرسال توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود. این مبلغ به دو بخش مالیات و عوارض تقسیم می‌شود که در زمان پرداخت توسط فروشنده باید به تفکیک به دو حساب مختلف واریز گردد.

بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان نظام مالیات بر ارزش‌افزوده حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نمایند.

نرخ این مالیات به‌صورت درصدی از مبلغ خالص صورتحساب فروش کالا یا خدمات تعیین می‌گردد. نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده سالانه توسط دولت مشخص می‌شود. نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۳۹8، ۹% تعیین شد. کلیه اشخاص حقوقی باید طبق قانون محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده خود را در بازه‌های زمانی ۳ ماهه، انجام دهند؛ یعنی مالیات بر ارزش‌افزوده خود را از مالیات بر ارزش‌افزوده دریافتی کسر نمایند. سپس مانده آن را، حداکثر تا ۱۵ روز پس از پایان هر سه ماهه، به‌حساب خزانه دولت واریز نمایند.

هم‌اکنون پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به شکل خود اظهاری است. مؤدیان در پایان هر سه ماه از طریق سامانه یکپارچه مالیات بر ارزش‌افزوده با آدرس www.evat.ir  باید اظهارنامه خود را ثبت کنند. در صفحه این سامانه باید بر روی گزینه تسلیم اظهارنامه عادی کلیک نموده و بقیه مراحل پرداخت را انجام دهند.

بر اساس ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‏های مستقیم مشمولین ارسال صورت معاملات فصلی به شرح زیر هستند:

 • تمامی اشخاص حقوقی
 • صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول آیین‌نامه اجرایی ماده‌قانون هستند.
 • صاحبان مشاغل که شامل اجرای فانون مالیات بر ارزش افزوده هستند.
 • کسانی که مکلف به ارسال فهرست معاملات در موعد مقرر برابر آیین‌نامه صادره خواهند بود.
 • ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد حقیقی تا پایان خردادماه
 • ارائه و تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که به پایان اسفند ۹۷ منتهی می‌گردد.
 • تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش‌افزوده دوره زمستان هرسال (سال قبل) تا پایان فروردین
 • ارسال فهرست معاملات فصل زمستان سال قبل تا ۱۵ اردیبهشت سال جدید
 • تسلیم فهرست حقوق اسفند سال پیش تا پایان فروردین

بر اساس تبصره ۲ از ماده ۵ لایحه موارد زیر جز مأخذ محاسبه مالیات نیست.

 • انواع تخفیفات اعطائی
 • مالیات موضوع این قانون که از قبل به‌وسیله عرضه‌کننده کالا یا ارائه‌دهنده خدمت ‏پرداخت شده باشد.
 • سایر مالیات‌های غیرمستقیم و همچنین عوارضی که بر اساس قوانین ذکر شده هنگام عرضه کالا ‏یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است.
 • وجوهی که به‌موجب سایر قوانین وصول می‌گردد و به‌حساب درآمد عمومی یا به‌حساب درآمد شهرداری‌ها واریز می‌شود.
 • کمک‌هایی که توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به سازمان‌های غیرانتفاعی وابسته به خود پرداخت می‌گردد. این میزان طبق قوانین ‏و مقررات موضوعه، مشروط به آن‌که مالیات متعلقه به‌عنوان بخشی از آن احتساب نشده ‏باشد، می‌باشد.
 • یارانه پرداختی دولت که جهت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت‌گذاری است نیز، مشروط به آن‌که مالیات فروش به‌عنوان بخشی از آن محاسبه نشده باشد.
 • صدور مفاصا حساب مالیاتی با درخواست کتبی مؤدی
 • دستورات رئیس امور مالیاتی یا رئیس گروه مالیاتی در زمینه ارجاع و اقدام و ثبت به واحد مالیاتی
 • تهیه خلاصه وضعیت و بررسی پرونده به‌وسیله کاردان یا کارشناس مالیاتی
 • بررسی و تائید خلاصه وضعیت به‌وسیله کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی
 • ثبت خلاصه وضعیت در واحد مالیاتی مرتبط
 • ارائه میزان بدهی قطعی به مؤدی
 • پرداخت بدهی مالیاتی به‌وسیله مؤدی پس از قطعی شدن
 • صدور گواهی عدم بدهی مربوط به مالیات قطعی شده تا عملکرد تسویه شده در فرم مخصوص و سپس امضا توسط رئیس گروه مالیاتی و کارشناس ارشد و تحویل به مؤدی
 • مالیات ابرازی: مالیاتی که مؤدی مالیاتی با در نظر داشتن اظهارنامه تسلیمی، آن را ابراز می‌نماید. این مالیات بایستی پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود. در غیر این حالت قابل وصول از طریق اجرائیات خواهد بود.
 • مالیات تشخیصی:  مالیاتی است که مبلغ آن بعد از ارسال اظهارنامه عملکرد و رسیدگی مأموران مالیاتی نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات با تعیین میزان مالیات یا معاف از پرداخت مالیات اقدام می‌گردد. به این نوع مالیات، مالیات تشخیصی گفته می‌شود.
 • مالیات قطعی: اگر مؤدی مالیاتی به مالیات تشخیص خود اعتراض نکنند. یا اینکه با مسئول مربوطه در تعیین درآمد و میزان مالیات توافق نماید. یا سایر مراحل قانونی همچون مراجع حل اختلاف را سپری کند، مالیات تشخیصی به‌عنوان مالیات قطعی شناخته می‌شود.

برگ تشخیص مالیات سندی است که اداره امور مالیاتی صادر می‌کند. در این برگ تشخیص نوع و میزان مالیات مشخص می‏شود.

 • مؤدیان باید بدانند مهلت اعتراض مؤدی مالیاتی به برگ تشخیص مالیات ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد. (یا اینکه مهلت قانونی اعتراض مالیات‌دهنده به تشخیص اداره امور مالیاتی ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد.) درواقع این ۳۰ روز مقرر جهت اعتراض به برگ تشخیص مالیات، بدون احتساب روز ابلاغ و روز مراجعه (ثبت اعتراض) می‌باشد.
 • اعتراض به برگ تشخیص مالیات چنانچه برابر ماده ۲۳۸ رفع اختلاف نشود، در هیئت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مشمول ثبت‌نام در نظام مالیاتی وظیفه دارند، در مدتی که برایشان شماره اقتصادی جدید صادر نشده است، از شماره ملی، شناسه ملی، شناسه مشارکت مدنی و یا شماره اختصاصی اشخاص خارجی جهت ارسال فهرست معاملات و صدور صورتحساب استفاده کنند.

همچنین اشخاص حقوقی که قبلاً در نظام مالیاتی ثبت‌نام نموده و شماره اقتصادی دوازده رقمی خود را دریافت کرده‌اند تا زمان دریافت شماره اقتصادی جدید می‌توانند از شماره اقتصادی قدیم، در معاملات خود استفاده نمایند.

مالیات تکلیفی: همان‌طور که از نامش پیداست قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است. تکلیف کسر و پرداخت این نوع از مالیات بر اساس احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت‌کنندگان وجوه می‌باشد.

مالیات عملکرد: معنای مالیات عملکرد نیز از ظاهر آن پیداست که به چه نوع مالیاتی گفته می‌شود. بعدازآنکه صورتحساب سود و زیان شرکت تنظیم شود. این مالیات باید معادل ۲۵% رقم سود خالص شرکت به‌عنوان مالیات عملکرد محاسبه و ثبت شود.

مؤدیان عزیز توجه کنید در مالیات تکلیفی اگر شما دریافت‌کننده خدمات باشید وظیفه‌دارید در قرارداد با اشخاص ثالث، از شخص کسب کننده درآمد، مالیات را کسر نموده و به اداره دارایی واریز نمایید. چنانچه شما ارائه‌کننده خدمات (پیمانکار) هستید، کارفرما مکلف است از شما مالیات را کسر و به اداره دارایی پرداخت نماید؛ اما در مالیات عملکرد شرکت شما همیشه خود پرداخت کننده مالیات می‌باشد.

بر اساس ماده ۱۸۹ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه مؤدی مالیاتی سه سال پی‌درپی ترازنامه و حساب سود و زیان، همچنین دفاتر و مدارکش توسط اداره امور مالیاتی پذیرفته شود و مالیات متعلقه هرسالش را در سال ارائه اظهارنامه بدون مراجعه به هیئت حل اختلاف پرداخت کرده باشد مشمول جایزه مالیاتی می‏گردد. این جایزه برابر ۵% اصل مالیات سه سال می‌باشد که به‌عنوان جایزه خوش‌حسابی درنظرگرفته می‌شود و جایزه معاف از مالیات می‏باشد.

مالیات طبق قانون و تعریف ، یک پرداختی بلاعوضی است که باید پرداخت شود . شخص و موسسه و دارایی و … دارای مالیات هستند.
مالیاتها به صورت و مستقیم و غیر مستقیم دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام قوانین و مقررات خود هستند. اینها را گفتیم تا برسیم به مفهوم وکیل مالیاتی . در واقع وکیلی که اشراف کامل به همه قوانین مالیات مستقیم و غیر مستقیم دارد و در این زمینه می تواند مشاوره تخصصی دهد وکیــــل مالیـــاتی می گویند.

فاکتور های مختلفی برای یک وکیل حرفه ای مالیاتی مطرح می شود که می تواند به نوع به بهترین بودن وکیل و مشاور مالیاتی کمک کند از جمله :

بروز بودن : یک وکیل خوب مالیاتی باید لحظه ای و ساعتی از تمام تبصره های قوانین مالیاتی اگاهی کامل داشته باشد تا بتواند بهترین تصمیم ها را برای موکلش بگیرد.

گویش زبانی خوانا و رسا : یک وکـــیل مالــیاتی لازم است دایما از حق موکل خود بصورت کلامی دفاع کند و این نیازمند گویش زبانی مسلط به فارسی است.

تسلط بر قوانین تامین اجتماعی : امروزه مالیاتها و قوانین مالیاتی در قوانین تامین اجتماعی تنیده شده و یک وکیل و مشاور خوب مالیاتی باید اشراف کامل به این موضوع داشته باشد.

تجربه کاری مناسب ، اخلاق حرفه ای ، مهارت های وکیل عمومی و … از سایر ویژگی های دیگر یک مشاور خوب مالیاتی است .

باید و نباید های متفاوتی در این مورد مطرح هستند که آیا وکیــل مالیــاتی بگیرم یا نه؟ این بر می گردد به شرایطی که موکل دارد:

آیا به قوانین مالیاتی کشور اشراف کامل دارم ؟ گرفتن یک وکـــیل مالیاتی چقدر برای من سودده خواهد بود؟ ایا من می توانم کار وکیل خبره مالیات را انجام دهم؟

کار عقلانی آن است که کار را به کاردان سپرد تا هزینه ها کاهش پیدا کنند. درست است شما هزینه ای را باید برای حق الزحمه وکالت پرداخت کنید اما در قبال آن در وقت شما صرفه جویی می شود و از آنطرف هم یک وکیل خوب مالیاتی می تواند با وکالت اصولی و درست هزینه های زیادی که باید متحمل می شدین را از دوش شما بردارد که اگر در قبال حق الوکالتی که می دهید مبلغ ناچیزی است.

 • در صورتی که دارایی ثابت ملک باشد ٧۵ درصد درآمد اجاره طبق مقررات بخش املاک درآمد مشمول مالیات تلقی و به نرخ مشخص برای اشخاص حقوقی مشمول مالیات خواهد بود.
 • در صورتی که دارایی ثابت مورد اجاره ملک نباشد اجاره دریافتی در درآمدهای شرکت لحاظ خواهد شد و استهلاک این دارایی ها طبق مقررات مربوط محاسبه می گردد. چنانچه این دارایی ها جزء دارایی های مذکور در ماده ١٠۴ قانون مالیات های مستقیم باشد اجاره کننده در صورتی که دارای شخصیت حقوقی باشد باید در موقع پرداخت اجاره ۵ درصد علی الحساب موضوع ماده مذکور را کسر و ظرف مدت تعیین شده به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.

 به نظر کارگروه بر اساس ماده 104 قانون مذکور مکلفین در هر پرداخت به عنوان مالیات علی‌الحساب مودی می‌بایست 5% مبالغ پرداختی را کسر و ظرف مدت سی‌ روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.

بر اساس مفاد ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشند در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده نیز خواهد بود.

لذا عدم کسر مالیات و عدم پرداخت آن  توسط مکلفین مانع از مطالبه مالیات بر درآمد از مودیان (دریافت کنندگان وجوه) نخواهد بود.

چنانچه مقصود از سوال این باشد که مبلغ خالص قرارداد به پیمانکار پرداخت و 5 درصد مالیات موضوع ماده 104 از طرف کارفرما به نام پیمانکار به حساب سازمان مالیاتی واریز گردد و این مبلغ جزء هزینه کارفرما منظور شود و پیمانکار هم مالیات قرارداد خالص را بدون کسر 5درصد مذکور پرداخت کرده باشد آیا این مالیات مضاعف نمی باشد.

 چون مالیات پرداختی توسط کارفرما به نام پیمانکار به حساب واریز گردیده باید با مالیات پرداخت شده جمع و از مالیات مورد مطالبه کسر و مازاد در صورتی که وجود داشته باشد مسترد گردد.

هزینه حمل پرداختی اعم از این که به موجب بارنامه باشد یا نباشد مشمول کسر 5% مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود لیکن به موجب بخشنامه 19823/4275-211 مورخ 11/11/84 سازمان امور مالیاتی کسر مالیات بابت هزینه حمل طی بارنامه که به رانندگان خودمالک وسایط نقلیه (اشخاص حقیقی) پرداخت می گردد منتفی است، ضمناً وجوهی که به موجب قرارداد بابت حمل و نقل به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت می گردد کماکان مشمول کسر مالیات موضوع ماده  فوق الذکر می باشد.

در هر صورت کارفرما مکلف به کسر و ایصال 5% از مبلغ قرارداد می‌باشد.

در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص عدم کسر 5% مالیات از پیش پرداختها در ارتباط با امور مصرحه در ماده مزبور حکمی وجود ندارد.

نیاز به مجوز قانونی دارد.

شرکتهای انبوه ساز در زمان شناخت درآمد طبق اصول و موازین حسابداری می بایست بابت مالیاتهای موضوع مواد 59 و 77 قانون مالیاتهای مستقیم در حسابها ذخیره منظور نمایند ضمناً انبوه سازان می توانند برابر مقررات تبصره 10 ماده 53 قانون مذکور اقدام نمایند.

درآمد پیمانکاری بر حسب پیشرفت کار شناسایی و مالیات طبق مقررات ماده 105 محاسبه می گردد.

شرکت ایرانی اعم از پیمانکار یا غیر آن برای هر قرارداد جداگانه بابت تجهیزات و آماده سازی طبق مقررات مواد 104 ، 105 و 106 مشمول مالیات می باشند لیکن در مورد پیمانکاران خارجی با رعایت تبصره 2 ماده 107 تجهیزات و لوازم مشمول مالیات نخواهند بود.

خیر زیرا سیستم به طور کامل مکانیزه نیست ضمن اینکه در آئین نامه تحریر دفاتر عنوان شده است مودیانی که از سیستم مکانیزه استفاده می نمایند حداقل بایستی ماهی یک بار خلاصه عملیات را در دفاتر روزنامه ثبت نمایند، بنابراین ثبت روزانه عملیات در دفاتر مشمول تسلیم گزارش موضوع قسمت اخیر ماده 17 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر قانونی ….. نخواهد بود.

به موجب بند 2 ماده 20 آئین نامه نحوه تحریر دفاتر عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز موجب رد دفاتر است.

چنانچه منظور از سوال استهلاک مازاد حاصل  از تجدید ارزیابی بوده و به عنوان هزینه قابل قبول منظور خواهد شد یا خیر باشد. پاسخ آن به شرح زیر می باشد:

1- در صورتی که شرکت های دولتی طبق مقررات پیش بینی شده در قوانین برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی و …….  اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود کرده باشد در این صورت مازاد حاصل از تجدید ارزیابی قابل استهلاک می باشد.

در سایر موارد بر اساس قوانین و مقررات فعلی استهلاک مازاد حاصل از تجدید ارزیابی جزء هزینه های قابل قبول تلقی نخواهد شد.

مشمول ماده 103 و برحسب مورد تبصره 2 ماده مزبور می باشد.

با توجه به تبصره 5 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم فقط امور مصرح در ماده 104 اعم از این که تحت عنوان حق الزحمه یا کارمزد پرداخت گردد مشمول کسر 5% مالیات خواهد بود.

– در خصوص بندهای  1 و 2 پرداخت کننده موارد موضوع ماده 104 مکلف به کسر 5% می باشند.

– در مورد بند 3 ،‌کسر مالیات در هر پرداخت اعم از این که بهای مواد و تجهیزات جداگانه معین شده یا نشده باشد کل مبلغ قرارداد مشمول کسر 5% خواهد بود. ضمناً با توجه به مقررات تبصره 2 ماده 107 خرید تجهیزات و رعایت مقررات تبصره مزبور از مالیات معاف می باشد.

با توجه به تبصره 5 ماده 104 و بخشنامه شماره 10000/5883 مورخ 27/10/82 قراردادهای ساخت مذکور در بخشنامه مزبور از جمله ساخت قطعات مشمول کسر 5% می باشد.

در خصوص عدم ارسال قرارداد، مشمول جریمه به میزان 1% مبلغ کل قرارداد (‌ماده 197)‌ و در خصوص عدم پرداخت مالیات مشمول جریمه ای به میزان 20% مالیات پرداخت نشده می باشد. (‌ماده 199)

هر پرداختی مشمول کسر 5% مالیات است.

چنانچه انجام کار مشخص به شخص یا اشخاص در قبال مبلغ معین واگذار گردد که اشخاص مزبور به تنهایی یا با به کارگیری دیگران این کار را انجام دهند موضوع از امور مصرح در ماده 104 قانون مالیات های مستقیم بوده و پرداخت کننده مکلف است در هر پرداخت 5% آن را طبق مقررات ماده مزبور کسر و پرداخت نماید. در مواردی که افراد روزانه یا ماهانه برای کارفرما کار انجام داده و دستمزد روزانه یا ماهانه دریافت کنند موضوع مشمول مالیات حقوق می باشد.

نرخ 25% مربوط به مالیات بردرآمد شرکتها است و ارتباطی به درآمد اعضای هیات مدیره ندارد چون اعضای هیات مدیره از محل سود تقسیم شده یا از منابع دیگر شرکت وجوهی تحت عنوان پاداش دریافت دارند این مبلغ درآمد آنها بوده و طبق مقررات مربوط مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد و ضمناً 10 درصدی که در سوال مطرح شده مالیات قطعی پاداش هیات مدیره نبوده و درمواردی که دریافتی اعضای هیات مدیره مشمول مقررات تبصره ذیل ماده 86 قانون مالیات های مستقیم باشد در این صورت تا مبلغ 42 میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن مشمول نرخ های مزبور در ماده 131 خواهد بود.

دریافتی مدیران از هر محلی که باشد طبق مقررات مشمول مالیات است.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق برای کلیه کارکنان شرکتهای تعاونی و شرکتهای خصوصی یکسان می باشد.

هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان همان حقوق و مزد اصلی است که طبق بند الف ماده 148 قابل قبول می باشد.

به استناد جزء د بند 2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مزایای پایان خدمت کارکنان طبق مقررات استخدامی موسسه قابل قبول است لیکن ذخیره مزایای پایان خدمت به استناد جزء و بند 2 ماده 148 قانون مذکور بیش از یک ماه قابل قبول نخواهد بود.

پاداش اعضاء موظف هیات مدیره در صورت تفویض اختیار از جانب مجمع عمومی به هیئت مدیره طبق جزء ب بند 2 ماده 148 قابل قبول است

سود و کارمزد پرداختی صرفاً به موسسات مذکور در بند 18 ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم جزء    هزینه های قابل قبول خواهد بود و هر گونه سود و کارمزد پرداختی به غیر از موسسات مذکور قابل پذیرش نمی باشد. علیهذا چنانچه صندوق های حمایتی از جمله تحقیقات انفورماتیک به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران در حکم موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز شناخته شوند مشمول مقررات مزبور خواهند بود.

قابل قبول است.

آن مقدار از هزینه های قابل قبول دوره قبل از بهره برداری که مورد پذیرش دستگاه مالیاتی قرار گیرد از تاریخ بهره برداری به مدت 10 سال قابل استهلاک می باشد و آن بخش از هزینه های دوره قبل از بهره برداری که مورد پذیرش دستگاه مالیاتی قرار نگیرد در هر سالی که به حساب هزینه منظور گردد برگشت داده شده و طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.

چگونگی قبول ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مشروط به رعایت بند 11 ماده 148 و آئین نامه مربوط می باشد ذخیره کاهش ارزش موجودیها در قانون مالیاتها پیش بینی نشده و در مورد تخفیفات فروش مندرج در فاکتور فروش عرفاً  قابل قبول می باشد.

هزینه مطالبات مشکوک الوصول به شرط اثبات در دوره تحقق قابل قبول است و هزینه های دوران معافیت را نمی توان به دوران غیرمعاف انتقال داد.

استهلاک دارایی های ثابت از جمله ماشین آلات بر اساس مقررات جدول استهلاکات محاسبه می شود ظرفیت و میزان استفاده از ظرفیت یا میزان کارکرد و ساعت کار و غیره برای محاسبه استهلاک پیش­بینی نشده است.

از نظر مالیاتی قابل قبول نیست.

در آیین نامه استهلاکات موضوع ماده 151 پیش بینی نشده است.

اساس محاسبه استهلاک با توجه به ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده 150 قانون مزبور می باشد.

چنانچه تعدیل سنواتی مربوط به درآمدی باشد که مالیات آن قبلا پرداخت نشده باشد بایستی در تعیین درآمد مشمول مالیات لحاظ گردد.

مالیات هر سال مستقل بوده و ارتباطی به سال بعد ندارد و اضافه پرداختی پس از احراز و قطعی شدن بایستی مسترد گردد.

در صورتی که قرارداد تا پایان سال 1381 منعقد شده باشد 12% مذکور در بند الف ماده 107 اعمال خواهد شد ولی قراردادهای منعقده از اول سال 1382 به بعد به استناد تبصره 5 ماده 107 ضریب جدول ضرایب باید اعمال شود.