آموزشهای آنلاین و آفلاین میزان تراز هزینه ی بسیار پایین تر نسبت به کلاس حضوری کیفیت بالاتر برگزاری کلاس ها از نظر نمایش اسلاید و محتوای آموزشی در کلاس قابل ضبط بودن کلاس ها و مشاهده یا گوش دادن چندین باره به کلاس با قابلیت نظارت خانواده ها بر روند تدریس اساتید در آموزش الکترونیکی محدودیت جغرافیایی وجود ندارد. کاراموزان در هر کجا که باشند این امکان را دارند که از امکانات تحصیلی استفاده کنند. در این روش نیازی به رفت‌ و آمد کارآموزان و استاد نیست و این خود در کاهش هزینه‌ها و استفاده از زمان موثر است. افزایش مشارکت کاراموزان در مباحث کلاس به دلیل مجازی بودن و افزایش اعتماد به نفس اسامی تمامی کارآموزان در کلاس مشخص است و استاد می تواند حضور و غیاب نماید و از حاضر بودن کاراموز اطمینان حاصل نماید.